Jinekolojik Kanserler Teşhisi Nasıl Konulur ?

Jinekolojik muayene yapılmadan önce detaylı hasta hikayesi ve hastanın şikayetlerinin dinlenmesi önemlidir. Hasta öyküsü çoğu zaman teşhis edilecek rahatsızlık için yol gösterici olacaktır.
Daha sonra hastanın jinekolojik muayenesi yapılır. Hastalar muayene için bir masaya yatırılır. Spekulum ile vajina içerisi genişletilir ve daha rahat izlenebilmesini sağlar.
Fizik muayenenin yanında teşhisi netleştirmek için bazı tahlil ve tetkiklerin yapılması gerekir.
Bu testler şunlardır:
* Küretaj
* Vulva – vajen biyopsisi
* Uterus biyopsisi
* Serviks biyopsisi
* Pap-smear testi
* Kan testi
* Hormon testi
* Bilgisayarlı tomografi
* Manyetik rezonans görüntüleme
* Ultrason
* Transvajinal usg
Hasta hikayesi, fizik muayene ve ek testlerin yardımı ile tanı konusunda büyük ilerleme sağlanır. Şikayetlerin kaynağı tespit edilir. Şikayetlerin kaynağı bir kanser olabilir. Jinekolojik onkoloji uzmanı sizi kanser konusunda bilgilendirecek ve teşhis sonrası yapılacak tedavi ile ilgili yön çizmenize yardımcı olacaktır.
Kanserin türünün tespiti ve detaylarının araştırılması ile jinekolojik onkoloji bölümü ilgilenecektir. Kanserin detayları için BT ve MR gibi görüntüleme cihazları kullanılabilir. Ayrıca biyopsi yapılması da oldukça önemlidir.
Jinekolojik kanserin detayları belirlendikten sonra tedavi süreciniz başlayacaktır.

YUMURTALIK KİSTLERİ NEDİR?

Yumurtalık (over) Kist Çeşitleri Nelerdir?

Kistler kansere dönüşür mü ?

Tıp dilinde kist adı verilen yapılar ; vücudun farklı bölgelerinde oluşabilen iyi veya kötü huylu olabilen, etrafı doku ile çevrili içi sıvı içeren kesecikelerdir. Kistin etrafı, çevresi kist duvarı adı verilen bir zarla kaplıdır.

Kadınları korkulu rüyası yumurtalık (over) kistlerini fizyolojik (operasyon gerektirmeyen) ve patolojik (operasyon gerektiren) diye iki sınıfa ayırabiliriz.

Bu nedenle tüm kistlerin kötü huylu olabilme ihtimali gözönünde bulundurularak buna yönelik araştırmaların yapılması gerekir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra tedavi planlanır.

Kadın yumurtalıkları (over) rahimin her iki yanında karnın alt kısmında bulunan üreme sisteminin bir parçasıdır.Yumurtalık (over) kitlerinin en sık sebebi; hormonal düzensizliktir.

Yumurtalık kistlerine düzenli adet gören kadınlarda sıklıkla rastlanır. Çünkü adet döngüsünün bir parçası küçük boyutlu kist oluşumlar doğal olarak meydana gelebilir.

Yumurtalık kistleri çoğu zaman bir belirtiye neden olmazlar çok nadiren ağrı ve kanamaya neden olabilir. Kistlerin büyüklüğü ise bir ceviz tanesi kadar küçük veya bir portakaldan dahada büyük olabilir.

Yumurtalık (over) kistleri çeşitleri:

1- Fizyolojik over yumurtalık kistleri ( operasyon gerektirmeyen kistler )

a- folikül kistleri

b- luteal yumurtalık kistleri

Bu kistler herahangi bir tedavi gerektirmeyen, kendiliğinden gerileyebilen oluşumlardır.

2- Patolojik yumurtalık kistleri: (operasyon gerektiren kistler)

** Bu tip yumurtalık kistleri iyi huylu (benign), veya kötü huylu (malign) olabilmektedir. Bunlardan bazıları hakkında kısaca aşağıda bilgi yer almaktadır.

a- Çikolata kistleri( endometriama)

Endometriozis denilen hastalığın yumurtalıkta meydana gelmesi sonucu birikmiş kan kalıntılarının renginin zaman geçtikçe kırmızıdan kahverengi veya siyaha dönüşmesi nedeni ile halk arasında çikolata kisti adıyla bilinir. Yumurtalık dokusu içinde bu eski kanın birikmesi sebebiyle oluşur.

b- Dermoid kist (teratom):

Matür kistik teratem denilen dermoid kistler normalde yumurtalık dokusunda bulunmayan yağ, kıl,cilt, kemik, diş dokusu ihtiva eder. 30 yaş altındaki kadınlarda en sık görülen yumurtalık kistidir.

Dermoid kistlerinden malign tümör (kanser) gelişimi çok nadirdir. Ancak bu risk nadirde olsa görüldüğünde önerilen tedavi bu kistlerin çıkarılmasıdr.

Dermoid kistler doğuştan anne karnındayken yumurtalıklardaki bazı kalıntılardan meydana gelirler.

c- Fibromlar: İyi huylu bağ dokusu urudur.

Yumurtalıkta nodül şeklinde içi dolu ve sert kitlelerdir. Ultrasonografide ve operasyon sırasında yumurtalık kanseri ile karıştırılabildiğinden operasyonla çıkartılması uygundur.

d- Kistadenom: Kistodenomlar overin fizyolojik kistlerinden farklı olarak kötü huylu dönüşüm potansiyaline sahiptir. Kistadenomların genellikle çapları daha büyüktür. Ortalama 5 ile 15 cm arasında değişmektedir. Kistadenomlar yumurtalıktaki bazı hücrelerin anormal çoğalmasından kaynaklanır.

e- Kanser şüphesi olan kistler: Ultrasonografi bulguları nedeniyle sert (katı) kısımları sıvı kısmından daha çok olan bu kistlerde kötü huylu olma olasılığı yüksek olduğundan opesrasyon gerekir.

Ayrıca operasyon sırasında çıkan parça patolog tarafından değerlendirilir, sonuç iyi huylu ise operasyona son verilir, fakat sonuç kötü huylu ise kanser cerrahisine geçilir.

Bursa Rahim Kanseri Tedavisi

Jinekolojik onkoloji cerrahisi bölümü, kadın hastalıkları ve doğum branşının bir yan branşıdır.Jinekolojik onkoloji Endometrium ( Rahim ) kanseri, serviks ( rahim ağzı ) kanseri, over ( yumurtalık ) kanseri, tuba uterina ( tüp ) kanseri, vajen ve vulva ( genital bölge ) kanseri ve bu kanserlerin öncü lezyonlarıyla ilgilenen branştır.Jinekolojik Onkoloji alanındaki aldığı eğitim ve mesleki, cerrahi tecrübesiyle birçok hastanın tanı ve tadavisini üstlenen Op. Dr. Gonca Oğurlu Pakay Bursa’da kendi özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. Bursa ve çevresinde Rahim Kanseri Tedavisi veya şüpheli durumda muayene İçin Aşağıdaki haritadan yol tarifi alabilirsiniz.

Yol Tarifi

Jinekolojik Onkoloji Nedir ?

Kadın üreme sisteminin, kanserlerinin, teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıp bölümüdür.
Son yıllarda kanser oranlarında artış görülmesi ile dünyada kalp hastalıklarından sonra en sık ölüm nedenidir.
Kadın kanseri olarak adlandırılan jinekolojik kanserler:
– Rahim kanseri( endometrium)
– Rahim ağzı kanseri ( serviks)
-Yumurtalık kanseri( over)
-Tüp kanseri ( tuba uterina)
– vulva kanseri ( Dış genital bölge )
– Vagina kanseri

GENİTAL KANSERLER VE ÇOCUK İSTEMİ:
Kanser sıklığının artması, evlenme yaşının artması ve kadınların iş yaşamı nedeniyle gebeliği ileri yaşlara ertelemesi nedeniyle daha çocuk sahibi olmadan jinekolojik kanserlerin görülmesi daha sık görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle günümüzde genital kanserlerde doğurganlığın korunması bir araştırma konusu haline gelmiştir. Çocuk sahibi olmayan kadınlarda kanser erken evrede yakalanmışsa kanserin çeşidine göre cerrahi veya hormonal tedavi ile kanserli bölgenin çıkarılması veya tedavi edilmesi sağlanarak üreme yeteneği korunabilmektedir. Çocuk sahibi olduktan sonra cerrahi tedavisi tamamlanır.
Rahim ağzı kanseri ve üremeyi koruyucu cerrahi, erken evre rahim ağzı kanserinde sadece rahim ağzı çıkarılıp rahim ile vagina birleştirilmektedir.

Rahim kanserinde yaklaşık %5 kadar 40 yaşın altında görülür. Eğer hastanın çocuk arzusu var ve hastalık erken evreden ( rahim iç zarının dışına yayılmamışsa) ve hücre tipi çok kötü değil ise hastalar yüksek doz hormon tedavisi ile tedavi edilip hastalık giderildikten sonra gebe kalması sağlanır.
Yumurtalık(over) kanseri ve üreme koruyucu cerrahi: sadece kanserli Yumurtalık veya kanserli doku ( borderline over tümörlerinde) çıkarılıp diğer Yumurtalık ve Rahim korunarak gebelik mümkün kılınabilmektedir.

Bu tarz tedaviler önemli bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir. Sonuç olarak jinekolojik kanserlerde doğurganlık koruyucu yaklaşımlar ve tedaviler erken evrelerde , belirli kriterler sağlanıyorsa gebelik arzusu olan kadınlara önerilebilir.Hastalara her türlü olasılık ve riskler anlatılarak onların rızası ( aydınlatılmış onamları ) alınarak fertilite ( doğurganlık ) koruyucu yaklaşımlar uygulanabilir.

Yalova Rahim ve Yumurtalık Kanseri Tedavisi

Yalova İlçesi Bursa’ya olan yakınlığı nedeniyle , bir çok tıbbi girişim konusunda Bursa’dan hizmet alabilmektedir. Bursa Jinekolojik Onkoloji Merkezi olarak Özellikle Rahim Kanseri ve Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Doğum Branşı ile ilgili tüm Tedaviler ve ameliyatlar konusunda nasıl ulaşabileceğini soran hastalarımız için yol tarifi verelim diye düşündük.Hizmetimizi Yalova’den gelen hastalarımıza sunmaktan memnun oluruz.Önceden randevulaşmak koşuluyla kısa sürede tedavilerini tamamlayıp Yalova’ye dönme imkanları bulunmaktadır.

Yalova’den Bursa’ya Rahim Kanseri Tedavisi için gelecek misafirlerimize yol tarifimiz aşağıda haritada gösterilmiştir.

Bursa-İzmit – Kocaeli-Balıkesir Rahim ve Yumurtalık Kanseri Tedavisi

Kocaeli İlçesi Bursa’ya olan yakınlığı nedeniyle , bir çok tıbbi girişim konusunda Bursa’dan hizmet alabilmektedir. Bursa Jinekolojik Onkoloji Merkezi olarak Özellikle Rahim Kanseri ve Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Doğum Branşı ile ilgili tüm Tedaviler ve ameliyatlar konusunda nasıl ulaşabileceğini soran hastalarımız için yol tarifi verelim diye düşündük.Hizmetimizi Kocaeli’den gelen hastalarımıza sunmaktan memnun oluruz.Önceden randevulaşmak koşuluyla kısa sürede tedavilerini tamamlayıp Kocaeli’ye dönme imkanları bulunmaktadır.

Kocaeli’den Bursa’ya Rahim Kanseri Tedavisi için gelecek misafirlerimize yol tarifimiz aşağıda haritada gösterilmiştir.

Gebze Rahim Kanseri Tedavisi

Gebze İlçesi Bursa’ya olan yakınlığı nedeniyle , bir çok tıbbi girişim konusunda Bursa’dan hizmet alabilmektedir. Bursa Jinekolojik Onkoloji Merkezi olarak Özellikle Rahim Kanseri ve Jinekolojik Onkoloji Branşı ile ilgili tüm Tedaviler ve ameliyatlar konusunda nasıl ulaşabileceğini soran hastalarımız için yol tarifi verelim diye düşündük. .Hizmetimizi Gebze’den gelen hastalarımıza sunmaktan memnun oluyoruz.Önceden randevulaşmak koşuluyla kısa sürede tedavilerini tamamlayıp Gebze’ye dönme imkanları bulunmaktadır.

Gebze’den Bursa’ya Rahim Kanseri Tedavisi için gelecek misafirlerimize yol tarifimiz aşağıda haritada gösterilmiştir.

KOLPOSKOPİ NEDİR ?


Kolposkopi ; rahim ağzı, vajen ve vulvanın bir ışıklı alet yardımıyla 4 ila 40 kadar büyütme yapılarak, rahim ağzının yakından incelenmesinin adıdır. Bu işlemin yapıldığı aletin adına da kolposkop adı verilir.

Kolposkopi Kimlere Yapılır?
1) Smear testi sonucunda anormal hücrelerin varlığında , bunun nedenini ortaya koymak için kolposkopi yapılmalıdır.
Anormal smear sonuçları nelerdir ? ASCUS, ASC-H, LGSIL, HGSIL, HPV pozitifliği , normal olamayan smear sonuçlarıdır. Bu hastaların hepsine kolposkopi yapılmalıdır.
2) Jinekolojik muayene sırasında anormal bir durum gözlendiğinde kolpskopik inceleme eşliğinde biyopsi yapılmalıdır.
Kolposkopik inceleme; çıplak gözle net olarak gözlenemeyen küçük patolojilerin ve kanser öncüsü lezyonların net olarak incelenebilmesine olanak sağlar.
Smear testi toplum taramaları için uygun bir testtir. Ekonomiktir ve herhangi bir sağlık personeli tarafından kolaylıkla uygulanabilir.
Smear testi ve HPV testi ; bir tarama testidir.Servikal kanser ( rahim ağzı kanseri ) ve kanser öncüsü lezyonların tanısında hala en ucuz ve en etkili tarama testidir. Smear testi bir tarama testidir, tanı testi değildir. Smear testi anormal çıkan hastaların kesin tanısı için kolposkop eşliğinde rahim ağzından biyopsi alınması gerekmektedir ( Altın standart ).

Kolposkopi Hakında Merak Edilenler
Kolposkopi işlemi ağrısız bir işlem olduğundan hastaların genel anestezi ile uyutulmasına gerek yoktur.
Eğer kolposkopinin ardından biyopsi örneği alınırsa hafif kasık ağrısı veya kramp hissedilmesi olabilir.Kolposkopiden 24 saat önce vajinal ilaçlar ve ya vajinal tampon uygulanmamalıdır, cinsel ilişkide bulunulmamalıdır.
Kolposkopi sonrası 2-3 gün kadar lekelenme tarzı kanama ve ya koyu renkli vajinal akıntı yaşanması olağan bir durumdur. İşlem sonrası en az 1 hafta cinsel ilişkide bulunulmamalı ve vajinal tampon kullanılmamalıdır.
Alınan biyopsilerin patolojik inceleme sonucunda anormal bulgular çıkan hastalar; konizasyon ve ya LEEP adı verilen operasyonlarla tedavi edilebileceği gibi, smear testi ile periodik olarak takipte edilebilirler.

HPV nedir?

HPV ( human papilloma virus ) çoğunlukla cinsel yolla bulaşan, kadınlarda genital siğil, rahim ağzı, vulva, vajen kanserine yol açabilen bir virustür.
HPV ‘nin 100 den fazla tipi vardır.Vücudun heryerinde siğillere neden olabilmektedir.Virus vücuda girdikten yaklaşık 2-3 ay sonra siğil oluşumuna neden olur.

Bu virusun rahim ağzı kanseri oluşturma süreci ise virus vucuda girdikten yaklaşık 5-15 yıl arasında değişmektedir.Rahim ağzı kanserinin yaklaşık %99’unda HPV pozitif bulunmuştur.
HPV erkeklerde penis, skrotum ve anorektal kanser oluşumuna beden olmaktadır, ancak rahim ağzı kanserine oranla çok çok nadir görülmektedir.

HPV Enfeksiyonunun belirtileri Nelerdir?

HPV enfeksiyonu geçirmiş kişilerin büyük çoğunluğunda belirti görülmez. Hastaların yaklaşık % 95 inde HPV 1,5 ila 3 yıl içerisinde bağışıklık sistemi tarafından ( doğal olarak ) HPV vücuttan temizlenir.Bazen HPV enfeksiyonunun tek belirtisi muayene sırasında yapılan smear incelemesinde ; HPV ‘nin neden olduğu kanser öncüsü hücresel anormallikler ( koilositoz ) olabilir.
Fakat bugün hangi hastada HPV ye bağlı kanser ve ya diğer sağlık problemlerinin gelişebileceğini tam olarak bilmemekteyiz.RAHİM ALINMASI AMELİYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER ?

Rahim Alma Ameliyatının Riskleri Nelerdir?
Rahim alma ameliyatı güvenli bir cerrahi prosedürdür.Ancak her ameliyat gibi bir takım riskler taşımaktadır.
1) Enfeksiyon ve AteŞ
2) Ameliyat sırasında ve ya sonrasında ağır kanama
3) Bacak derin damarlarında oluşan ve akciğere gidebilen kan pıhtıları
4) İdrar kesesinde ve yollarında hasarlanma
5) Damar, sinir, bağırsak yaralanmaları
6) Yara yeri iyileşme problemleri ve ya yara yeri açılması
Bu riskler hastadan hastaya değişmekle birlikte , altta yatan tıbbi bir rahatsızlık varlığında risk daha fazladır.
Rahim Alınma Ameliyatından Sonra İyileşme Süreci Nekadardır?
Eğer ciddi bir problemle karşılanmaz ise hasta birkaç gün içinde taburcu edilir.İyileşme genellikle 1- 1,5 ayı bulur.

Ameliyat Sonrası Ne Zaman işe Dönebilirim ?
Hasta operasyondan yaklaşık 1-2 hafta sonra işe dönebilir.Yalnız tam olarak oyileşme yaklaşık 1,5 ay kadar süreceğinden, iş esnasında kendini zorlayacak hareketlerden kaçınması önemlidir.
Rahim Alınması Sonrası Cinsel ilişki Nekadar Süre Sakıncalı
Operasyondan yaklaşık 6 hafta sonra herhangi bir ek problem oluşmamışsa; cinsel ilişkiye izin veriyoruz.Rahim alınma ameliyatından sonra sonra yaklaşık 1 ay kadar süren lekelenme şeklinde vajinal kanama normal olarak kabul edilir.
Rahim Alma Ameliyatı Sonrası Nelere dikkat Edilmeli?
Operasyondan sonra ağır nesneler kaldırılmamalıdır.Yaklaşık 4-5 ay kadar ağır kondisyon gerektiren faliyetlerden kaçınılmalıdır.Mümkün olduğu kadar dinlenilmeli, fakat gün içerisinde kısa kısa yürüyüşler yapılmalıdırki bu bacak toplardamarlarında meydana gelebilecek kan pıhtısını önlemek açısından oldukça önemlidir.
Rahim Aldırma Operasyonundan Smear Testi Yaptırmaya Devam Edilmelimi ?
Eğer ameliyat nedeni Rahim , rahim ağzı kanseri veya CİN2, CİN3 nedenli yapıldı ise smear testi ile tarama yaptırmaya devam etmeniz gerekmektedir.

Soru Sor

Not:

www.goncapakay.com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.

DUYURU